ارتباط با ما

نشانی: تهران، خيابان جلال آل احمد، روبروی بيمارستان شريعتی، شماره 3، اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت

تلفن نشست: 02188014626 و 02188099447

آدرس الکترونیکی نشست: justice.sm@olgou.ir