کمیته علمی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزی، رئیس اندیشکده عدالت، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر سیدابوالحسن مخزن موسوی، دبیر علمی نشست - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابراهیم برزگر، دبیر علمی نشست، استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکتر سیدمحمد اصغری، استاد دانشگاه تهران
دکتر علی‌اصغر پورعزت، استاد دانشگاه تهران
دکتر حسین حاتمی‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر حسین راغفر، دانشیار دانشگاه الزهرا (سلام ا... علیها)
حجت‌الاسلام‌والسلمین دکتر سیدکاظم رجایی، استادیار مؤسسه امام خمینی (ره)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر علی اکبر علیخانی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر حسین عیوضلو، استادیار دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر داوود مهدوی‌زادگان، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعباس نبوی، مدیر موسسه تمدن و توسعه اسلامی